Vore kurser

Jagttegnskurser for enhver!

Alle vore kurser afholdes med et maximum af elever på 15 – 20 personer – dette sikrer en overskuelighed og bedre kontakt jer og os imellem.

At erhverve et jagttegn, kræver at man gennemgår et kursus på min. 23 lektioner teori og 8 lektioner praktik/skydebane – alle vore kurser opfylder selvfølgelig disse krav.

Vi afholder kurser i 2 perioder – forår og efterår -vores tilmelding af aspiranter SKAL være SVANA (Naturstyrelsen) i hænde senest 14 februar hhv. 14 juli – men jo før vi får din tilmelding, jo mere sikker er du på en plads og kan komme igang med at øve hjemme.

STUDENTER/UNGE UNDER 25 ÅR – løber normalt over en 6-8 hverdags aftener og min. 2 x lørdage på skydebane.  PRIS KR. 2.500,00    –  KLIK  og se hvad du får for gebyret.

 

VIP- INTENSIV – løber over 2 x weekender, fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag. På disse kurser er morgenmad og frokost, kaffe m.m. inkl. i prisen. PRIS KR. 4.500,00

SVANA (Naturstyrelsen) skærpede i 2014 kravene til Jagttegns prøven, en af de store ændringer var at prøven blev delt i 2 dele, først teori og våbenbetjening, som selvfølgelig skal være sikKerhedsmæssigt korrekt, afstandsbedømmelse, og afsluttende  med 4 skud til lerduer. Udføres dette OK, så har aspiranten bestået Jagttegnsprøven, og når opkrævningen på Jagttegnet kommer og er betalt,  må man så gå ud og købe et glatløbet våben, samt bære, opbevare og anvende det på godkendte skydebaner, men ikke anvende det til jagt i Danmark. Når du så føler dig godt nok skydende, skal du op til en haglskydeprøve. – læs her om den!

Inkl. i vore “Obligatoriske kurser” er et eller flere besøg på jagtrelevante steder, bl.a. en Bøssemager, hvor alle prøver at skyde med riffel, vi har også 1-2 fordragsholdere inde over – eksperter i hvert deres emne om jagt. For alle kursus former udleveres en del fotokopieret hjælpe materiale.  Du får ligeledes 1 år gratis medlemsskab af Danmarks Jægerforbund og dermed medlemsbladet  JÆGER – i dette er også 1 år gratis medlemskab af 2 af Jægerforbundet og lokalafdelingen Hadsten & Omegns Jagtforening – dette kan selvfølgelig ændres tll en anden lokalafdelng, hvis f.eks. kammerater eller lignende kommer der.

Eneste yderligere udgift på vore kurser er betaling af Prøveafgift kr. 310,00 til Staten.

Vi har et tilstrækkeligt antal Haglbøsser af både Side by Side og Over and Under, således at valget er som til den rigtige Jagttegns prøve. Brug af høreværn er en selvfølgelig og disse stilles også til rådighed.

Jagttegn-aarhus Logolille