Riffelskydeprøven

Når du har gyldigt jagttegn, kan du efter våbenlovgivningen få våbentilladelse til en jagtriffel.

Før du må gå på riffeljagt, skal du dog bestå en riffelprøve, som afholdes af Danmarks Jægerforbund på vegne af Naturstyrelsen. For at kunne aflægge riffelprøve skal du opfylde følgende krav:

  • Du skal have bestået den almindelige jagtprøve
  • Du skal have bestået haglskydeprøven, hvis du har bestået jagtprøven i 2014 eller senere

For at bestå riffelprøven skal aspiranten i fri skydestilling i løbet af højst 5 minutter fra en afstand af 100 m placere 5 ud af 6 skud indenfor en cirkel med en diameter på 20 cm. I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol.

Riffeljagt foto: Colourbox

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår på “Mit Jagttegn”

Før prøven, skal du:

  • Indbetale prøvegebyret på 135,00 kr. og tilmelde dig en riffelprøvedato. Betaling og tilmelding sker elektronisk på www.jagttegn.dk på portalen “Mit Jagttegn”
  • Sikre at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens).

Bemærk at der ikke kan betales kontant på prøvestedet.

Under prøven, skal du:

  • Forevise gyldigt jagttegn, fotolegitimation.
  • Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunition skal opfylde kravene til jagt på råvildt jvf. Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

Eller du kan se en video om alt fra køb af riffel til hvordan riffeljagt foregår:

Yderligere oplysninger om riffelprøven kan fås hos Danmarks Jægerforbund på tlf.: 88 88 75 00, samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Hvis du ikke fornyer jagttegnet, bortfalder en af forudsætningerne for at have våbentilladelse til en jagtriffel. Våbentilladelsen kan i så fald tilbagekaldes af politiet.