Haglskydeprøven

Når du har gyldigt jagttegn, kan du efter våbenlovgivningen erhverve et haglvåben.

Har du taget jagttegn i 2014 eller senere, skal du bestå en haglskydeprøve før du må gå på jagt. Haglskydeprøverne afholdes af Danmarks Jægerforbund på vegne af Naturstyrelsen.

For at bestå haglskydeprøven skal der afgives skud til 6 højreduer, 6 venstreduer og 6 bagduer, dog således, at når 2 duer i hver kategori er ramt, afsluttes kategorien. Der må maksimalt anvendes 18 patroner til prøven. For at bestå haglskydeprøven skal 2 duer i hver kategori være ramt.

De nærmere detaljer omkring aflæggelse af den praktiske prøve er defineret i “instruks for haglskydeprøven”

Tid og sted for afholdelse af haglskydeprøver fremgår på www.jagttegn.dk – “mit jagttegn”  samt på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside www.jaegerforbundet.dk

DU KAN FÅ ET RIGTIG GODT FORLØB I TRÆNING OP TIL HAGLSKYDEPRØVEN – HADSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING – AFHOLDER SPECIELLE KURSUSFORLØB PÅ MANDAGE HVOR HAGLSKYDE ASPIRANTERNE ER ALENE PÅ BANEN – ALLE IFLG. EN INSTRUKTØR, SOM KENDER TIL DE SPECILLE KRAV DER ER TIL PRØVEN – KONTRA FLUGTSKYDNING. 

se mere om datoer m.m. http://www.hadstenjagtforening.dk/

Før prøven, skal du:

  • Indbetale prøvegebyret på 200,00 kr. og tilmelde dig en haglskydeprøvedato. Betaling og tilmelding sker elektronisk på www.jagttegn.dk under portalen “mit jagttegn”

Bemærk at der ikke kan betales kontant på prøvestedet.

Under prøven, skal du:

  • Forevise gyldigt jagttegn, fotolegitimation.

Medbringe det våben, som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition Ammunitionen skal være flugtskydningsammunition, d.v.s. patroner med haglstørrelse 7 – 9, og en haglladning på maksimalt 28 g. Yderligere oplysninger om haglskydeprøven kan fås hos Danmarks Jægerforbund på tlf.: 88 88 75 00.