JAGTPRØVERNE

Kravene til jagtegnet – og prøverne

JAGTEGN

Hvordan får man jagttegn? For at få jagttegn, skal du have bestået jagtprøven. Når du har bestået jagtprøven, bliver du optaget i Jagttegnsregistret, som er Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede.

Du skal have bestået jagtprøven for at få et jagttegn. Når du har bestået jagtprøven, bliver du optaget i Jagttegnsregistret, som er Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede. Først og fremmest skal nye jagttegnsberettigede bestå en haglskydeprøve, før de får tilladelse til at gå på hagljagt og til efterfølgende at gå til riffelprøveog buejagtprøve.

Hvem kan tage jagtprøven?

  • For at gå op til jagtprøven, skal du have deltaget i et jagttegnskursus.
  • Du skal være minimum 16 år for at gå op til jagtprøven. Du kan dog godt tilmelde dig jagtprøven, hvis du fylder 16 år i kalenderåret.
  • Kun personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve.

Hvordan tilmelder jeg mig jagtprøven?

Før du kan tilmelde dig jagtprøven skal du tilmelde dig et jagttegnskursus og din jagttegnskursuslærer skal have indberettet til Naturstyrelsen, at du som aspirant ønsker at gå op til jagtprøven.

Teoretisk del af jagtprøven

Under den teoretiske prøve skal man svare 36 ud af 40 spørgsmål korrekt. Prøvetiden hermed er på 30 minutter. De krav der stilles til den skriftlige del af jagtprøven er defineret i ” Retningslinjer for hvad der stilles spørgsmål i til den skriftlige del af jagtprøven ”.

se hvordan en jagtprøve kan se ud?

Der kan bruges flere bøger til teori undervisningen – vær dog altid sikker på en i får en opdateret version – der skiftes næsten hvert år.

jagtbogen fra DJ    købes hos www.jagtproeven.dk

vildt og jagt  købes hos www.vildt-jagt.dk

Praktisk del af jagtprøven

En forudsætning for at aflægge den praktiske del af jagtprøven er at den skriftlige del er bestået. Under den praktiske del testes aspiranten i sikker våbenbetjening, herunder ved færdsel i terræn og Afstandsbedømmelse til Vildtfigurer (5 ud af 6 skal være korrekt), korrekt skydeteknik, herunder afgivelse af skud 4 lerduer.

De nærmere detaljer omkring aflæggelse af den praktiske prøve findes i Instruks for jagtprøve sagkyndige